Algemene voorwaarden

RETOURVOORWAARDEN

Conform de reglementering inzake afstandsverkoop van goederen hebt u het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling van goederen te annuleren/retourneren die u via de website hebt geplaatst. U zal dan zo snel mogelijk terugbetaald worden, met uitzondering van bederfbare goederen. Deze retourvoorwaarden gelden enkel voor de goederen op de webshop en niet voor de diensten die elders op de website aan bod komen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de Lindestraat 6, 8972 Roesbrugge via een duidelijke en specifieke verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Als consument dien je de kennisgeving te kunnen bewijzen indien nodig.  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. De terugbetaling geschiedt via dezelfde weg als er betaald werd.

De klant is evenwel verantwoordelijk voor de terugzending van de goederen. Retourkosten worden enkel vergoed indien Stefans Pottery een foutief of beschadigd artikel heeft geleverd. In alle andere gevallen zal de klant de retourzending zelf moeten bekostigen.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Producten dienen teruggestuurd te worden naar:

Stefans Pottery, Lindestraat 6, 8972 Roesbrugge, België

We vragen u om de producten terug te sturen in onbeschadigde en complete staat (inclusief alle accessoires), in hun originele & onbeschadigde verpakking. Is je product toch niet meer in originele staat of in de originele verpakking? Dan ontvangt u eerst het oorspronkelijke aankoopbedrag terug, maar zal er nadien nog een betalingsverzoek worden opgestuurd, conform Art. VI.51 WER, ten bedrage van de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken, en de werking van de goederen vast te stellen.

ANNULERINGSVOORWAARDEN – we vinden het jammer dat wij deze moeten toevoegen, maar het komt té vaak voor dat men op het laatste moment afbelt. Nochtans werd een plek voor jou gereserveerd. Wij vinden het niet normaal dat jouw afwezigheid ons geld kost, om wat voor reden ook.

Cursus:
Bij het volgen van een cursus ga je een afspraak aan voor een aantal vastgestelde data die je vooraf betaalt.
* Afmelden doe je best via een mailtje naar stefanspottery@gmail.com. Andere methodes zijn moeilijk bij te houden.
* Annuleer je meer dan 2 weken voor je cursusdatum, dan spreken we samen een nieuwe datum af.
* Annuleer je minder dan 2 weken voor je cursusdatum, dan is het moeilijk voor mij om je plaats nog in te vullen. Je verliest je les, tenzij je zelf iemand in je plaats stuurt die minimum 3 lessen zal volgen. Zo niet kost jouw annulering mij geld en dat kan niet de bedoeling zijn.

Workshops op vooraf vastgelegde data ( 3-daagse, glazuurlab, 2-daagse):

Het plannen en voorbereiden vraagt tijd en organisatie. Het gebeurt regelmatig dat we mensen moeten teleurstellen omdat er geen plaats meer vrij is. Als u laattijdig annuleert, betekent dat meestal dat uw plek niet meer ingevuld wordt en dat kost ons geld. Ook hier moeten we stellen dat dit niet de bedoeling kan zijn, om wat voor reden ook. Een annuleringsverzekering kan hierbij voor gemoedsrust zorgen en dat raden wij dan ook aan!
* Wie wenst deel te nemen aan een workshop zal uitgenodigd worden om het volledig bedrag te storten op de rekening van Stefans Pottery tegen een afgesproken datum. Pas dan is de reservering volledig en definitief. Als hier niet aan voldaan is behouden wij het recht om iemand anders uw plaats te laten innemen.
* Afmelden doe je best via een mailtje naar stefanspottery@gmail.com. Andere methodes zijn moeilijk bij te houden.
* Annulering tot 1 maand voor de geplande datum: het geld wordt op je bankrekening teruggestort min 30 euro administratiekosten.
* Annulering tussen 1 maand en 2 weken voor de geplande datum: het bedrag van de workshop wordt omgezet in een tegoedbon die binnen 6 maand na afzegging te besteden is in de winkel met afgewerkte stukken. Hij kan niet ingezet worden voor een workshop of aankoop grondstoffen.
* Annulering op minder dan 2 weken voor de geplande datum: er wordt geen geld teruggestort en geen tegoedbon opgemaakt.